Prof. Dr. Faruk ILDIZ

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Kulak ameliyatıshapeimage_3•1.ILDIZ, F., KRAUER, W.: Vestibulaere Untersuchungen bei der multiplen Sklerose. Aktuelle Probleme der    Otorhinolaryngologie 5, Verlag Hans Huber, Bern-Stuttgart-Wien, s.:141-147, 1981, (isviçre ORL Derneğinin 1981’de Zürih’de yapIlan ilkbahar toplantIstnda bildiri olarak sunuldu).
•2. PFALTZ, C. R., ILDIZ, F.: The Optokinetic Test : Interaction of the vestibular and optokinetic system in normal subjects and patients with vestibular disorders. Arch. Otorhinolaryngol. 234: 21-31, 1982. (Cititation Index 1982) (Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Praxis) Herausgegeben  von Naumann, Herberhold, Kastenbauer Band 1 Ohr  adlı kitapta sayfa 423 de kaynak olarak gösterilmiştir.
•3. ILDIZ, F.: Kolesteatomalı 57 kronik otitis media olgusuna ait preoperatif, operatif ve postoperatif bulgular ve sonuçların analizi. S.Ü.Tip Fakültesi Dergisi. 5/4: 215-224, 1989.
•4. ILDIZ, F.: Bir olgu nedeniyle nazal kavitede ekstramedüller plazmositom. GATA Bülteni. 32: 409-415, 1990.shapeimage_1
•5. ILDIZ, F., KEÇİK, C.: İç kulak yolunda ölçümler. Anadolu Tıp Dergisi. 12/2: 49-56, 1990.
•6. ILDIZ, F., CİNGi, E.: Periferik ve santral vestibüler patolojilerde ETT (Eye Tracking Test)’in ayırt edici teşhisteki yeri. Anadolu Tip Dergisi. 12/2: 63-73, 1990.
•7. ILDIZ, F., ÖZDAMAR, K.: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli helikopter pilotlarında gürültü nedeniyle gelişen işitme kayıplarında yaşın ve toplam uçuş süresinin etkisi. Anadolu Tip Dergisi. 12/2: 211-227, 1990.
•8. ILDIZ, F.: Adenoidektomi ameliyatı yapılan hastaları aynı gün taburcu etmek tehlikelimidir ? GATA Bülteni.33: 389-394, 1991.
•9. ILDIZ, F.: Kepçe kulakların düzeltilmesinde Zürih metoduyla sonuçlarımız.Türk ORL Arşivi.
29: 39-41, 1991.
shapeimage_1•10.ILDIZ, F.: Çocuklarda orta kulak drenajı ve kolesteatoma arasındaki ilişki. (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı 12. Akademik haftasında bildiri, 1992).
•11.ILDIZ F.: Orta kulak drenaj süresinin kronik sekretuar otitis media tedavisindeki önemi.(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı 12. Akademik haftasında bildiri, 1992).
•12.ILDIZ, F.: Hava Kuvvetlerinde görevli pilotların karşılaştıkları gürültü yükü. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Bülteni. 2/10: 31-33, 1992.
•13.ILDIZ, F.: Uçuş esnasında östaki borusu fonksiyonlarının önemi ve uçucuların seçiminde tubal fonksiyonların değerlendirilmesi. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi. 1/1: 11-13, 1993.
•14.ILDIZ, F.:, DİNÇER, S.: Hava Kuvvetlerinde görevli pilotlardaki işitime kayıplarının istatistiksel analizi. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Bülteni. 3/12: 43-45, 1992.
•15.ILDIZ, F.: Travmatik kulak zarı perforasyonlarının tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 8/4: 599-604, 1992.
•16.ILDIZ, F.: Uçucularda  barotravma nedeniyle oluşan kokleo-vestibüler patolojiler. Anadolu Tıp Dergisi, 14/1: 147-156~ 1992. “Avusturya Kulak Burun Boğaz Baş ye Boyun Cerrahisi Derneği tarafından, 4.3.1993 tarihinde Badgastein’da düzenlenen akademik hafta sonunda bildiri olarak sunuldu.
•17.ILDIZ, F.: Tüberküloz Otitis Media. Anadolu Tip Dergisi, 14/1: 171-177, 1992.
•18.ILDIZ, F.: Çocukluk çağı kolestaomunda cerrahi tedavi  sonuçları. Anadolu Tip Dergisi. 1411: 113-119, 1992.shapeimage_4
•19.ILDIZ, F., PİŞİRİCİ, M.: Benin Paroksismal Vertigoda eksersiz tedavisinin yeri. SSK Tıp Bülteni, 10/1: 133-138, 1992.
•20.ILDIZ, F., ÖZKAPTAN, Y.: “Sinusal intubation” as a new concept in treatment of chronic maxillary sinus barotrauma. (XV. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dünya Kongresi, 20-25 Haziran, poster), Proceedings Volume II (Ed by) 0, Sunar., T, AItuğ., I, Devranoğlu pp: 1-4, 1993.
•21.ILDIZ, F., DÜNDAR, A.: Hearing results after modified radical mastoidectomy with tympanoplasty. (XV. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dünya Kongresi, 20-25 Haziran, bildiri), Proceedings Volume I (Ed by) 0, Sunar., T, Altuğ., I, Devranoğlu pp: 1-4, 1993.
•22.ILDIZ, F., AKTAS, D., ÖZKAPTAN, Y.: Gürültüye bağlı olarak gelişen işitme kayıplarında yüksek basınçlı oksijen tedavisinin yeri. Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 31:135-138, 1993. “Eylül 1993 tarihinde Istan bul’da yapılan Uluslararası Askeri Tıp Kongresinde de İngilizce olarak sunulmuştur.”
•23.ILDIZ. F., ONDER, T., DUNDAR, A.: Alternobarik Vertigo. Turkisch Journal Medical Research. 11 (3): 151-154, 1993.
•24.ILDIZ. F., ÖZÜNLÜ A., MUŞ, N.: Yüksek basınçlı oksijen tedavisinin Kulak Burun Boğaz hastalıklarında uygulanması. GATA Bülteni 35:1089-1095, 1993.
•25.ÖZÜNLÜ, A., ILDIZ, F., ÖZKAPTAN, V.: Traumatic perforation of tympanic membrane. “Eylül 1993 tarihinde İstanbul’da yapılan Dünya Askeri Tip Kongresinde bildiri.”
•26.ILDIZ, F., DÜNDAR, A., ÖZÜNLÜ, A.: Malign otitis eksterna tedavisinde yüksek basınçlı oksijen kullanımı (Bir olgu nedeniyle). Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 31:208-211, 1993.
•27.ILDIZ, F.,ÇETİNGÜÇ M., ÖZÜNLÜ A., DÜNDAR, A.: Hareket hastalığı olan uçucu adaylarında uygulanan vestibuler adaptasyon tedavisi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1/4: 224-227, 1993.
•28.ILDIZ, F., AKTAŞ, D., DÜNDAR, A.: Hareket hastalığı ve pilot adaylarında görülme sıklığı. GATA Bülteni, 37:204-206, 1995.
•29.ILDIZ, F., DÜNDAR, A.: A case of Tullio phenomenon in a subject with oval windov flstula due to barotrauma. Aviation space and environmental medicine. 65/1 (Jan): 67-69, 1994. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu tarafından bilimsel yayın teşvik ödülü verilmiştir, 17.06 1994.
•30.MUŞ, N., ÖZDAMAR, O., ILDIZ, F.: Three cases of hereditary deafness possibly due to brainstem lesions. ORL, 56: 199-205, 1994.
•31.ILDIZ, F., ÖNDER, T., DÜNDAR, A.: Tinnitus tedavisinde yüksek basınçlı oksijen uygulamasının yeri. KBB İhtisas Dergisi. 2 (1):42-44, 1994.
•32.ILDIZ, F.: Uvula angioedema due to oxygen sensitivity in a jet pilot. Aviation space and environmental medicine. (The letter to editor), 65/12:1160, 1994.
•33.AKTAŞ, D., ÖZUNLU, A., ILDIZ, F., ÖZKAPTAN, Y.: Pnömosinüs dilatans. (Fonksiyonel endoskopik cerrahi ile tedavi edilen iki olgu raporu.) KBB ye Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1994.
•34.DEREKOY, S., ÖNDER, T., ILDIZ, F., DÜNDAR, A.: Solitary subcutaneous flbnolipoma in the parotid region. (a case report). Pakistan Journal of otolaryngology. 10: 237-240, 1994.
•35.ILDIZ, F.: Havacılık Tıbbında Kulak Burun Boğaz problemleri. Havacılık Tıbbı El Kitabi. (Ed.) Çetingüç, M. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Matbaası. I.Baskı. 257-275, 1995.
•36.ILDIZ, F.: Gürültüye Bağlı işitme Kayıpları, (Akustik Travmalar). Havacılık Tıbbı El Kitabı. (Ed.) Çetinguç, M. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Matbaası. I.Baskı. 277-281, 1995.
•37.ILDIZ, F., ALTAY, B., DEREKOY, S.: Méniér hastalığının tedavisinde yüksek basınçlı oksijen kullanımı. XXIII. Türk Ulusal KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 1995 .
•38.ILDIZ, F., TUNÇBİLEK, B.: Santral perforasyonlu kronik otitis mediada timponaplasti sonrası fonksiyonel ve  morfolojik sonuçlar. XXIII. Türk Ulusal ORL ye Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 1995 (Poster). (Baskıda).
•39.ILDIZ,F., HIZALAN,İ.: Otolaryngological problems caused by diving and methods of prevention. Journal of Ear Nose and Throat. 4/1,8-12,1997.
•40.ILDIZ,F.: Otolaryngology in Aviation and Space Medicine. Journal of Ear Nose and Throat 4/3,171-179,1997.
•41.HIZALAN,i ., ILDIZ,F.: Sualtı ve Havacılık Açısından KBB Hekimliği. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. (Ed.) Koç,C. Güneş Kitapevi I.Baskı 1365-1367, 2004.
• 42.ILDIZ.F.: Dalgıçlıkta ve Uçuculukta Otorinolaringoloji. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. (Ed.) Çelik.O. Asya Kitapevi 2.Baskı 1126-1137, 2007.